vlasta logo vlasta logo

Ostrov Pag

English

Související odkazy jinam

Pag je pátý největší ostrov v Jadranském moři. Podlouhý tvar ostrova dosahuje délky 60 kilometrů při maximální šířce dvaceti kilometrů. Vyznačuje se dobrým středomořským podnebím a bohatě rozčleněným pobřežím dosahujícím nejdelší délky z ostrovů v jadranském moři, a to 270 kilometrů. Ostrov se nachází severně od Zadaru. S pevninou je spojen jediným mostem v jihovýchodní části ostrova. Další kontakt s pevninou zajišťuje pravidelná přeprava trajektem a několik výletních lodí.

Lze říci, že ostrov je rozdělen na dvě části: část otevřenou do moře a část přikloněnou k pevnině. Ta druhá je převážně tvořena vápencovými kamennými poli a může připomínat kamenitou vyprahlou poušť. Jde také o nejkamenitější, nejméně zalesněný ostrov v této lokalitě. Přímořská část je více pokryta zelení. Po celém ostrově dominují kamenné zídky, jež mimo jiné vymezují jednotlivé pastviny pro všude se vyskytující ovce.

Každý kámen, každé místečko svědčí o bouřlivé minulosti, která zanechala vzácné historické a kulturní dědictví. Mezi četnými archeologickými nálezy a pozůstatky je nejhodnotnější římský podzemní vodovod z I. století n.l., který je ručně vytesán do skály v délce 1 042m, v šířce cca 60cm, výška se mění. Dnes je pro veřejnost přístupný pouze v délce 150 metrů. Vodovod sloužil k zásobování města a lodí pitnou vodou. Po ztrátě jeho funkce se na něj zapomenulo. Znovu objeven byl až v 19. století. Na jeho obnově se ale pracuje. Dále na ostrově jsou pozůstatky bazilik z doby raného křesťanství a relikviář ze IV. století n.l.

Největší město PAG bylo založeno v 15. století. Hlavním důvodem pro založení opevněného města byla těžba soli. Sůl se ještě dnes získává odpařováním mořské vody nahnané do mělkých jílových bazénků. Ty lze spatřit podél silnice jihovýchodně od města. Další tradicí je výroba vyšívaných krajek.


Pokračování
TOPlist
Autor | Site Map | ©1994-2011 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2003 | Doporučení Nahoru