vlasta logo vlasta logo

Franice - dějiny

English

Související odkazy jinam

V Antickém období Francii obývali keltské kmeny Gálů, proto se také oblast někdy nazývala Galie. Gálové do oblasti přišli v prvním tisíciletí př.n.l. z východu. Následovala století konfliktů mezi Kelty a Římany, které bylo ukončeno roku 52. př.n.l., kdy keltskou pevnost Lutelia, na území dnešní Paříže, dobyl Julius Caesar. V následujícím období se budovaly cesty a zakládaly nové usedlosti. Stavěly se i objekty sloužící volnému času jako např. lázně a divadla. Po zániku Západořímské říše v 5. století, oblast ovládli germánští Frankové. Slovo "Francie" pochází z latinského slova Francia znamenající "Země Franků". Následujícího období nestability využívá církev, která upevňuje svoji moc a bohatství.

Skandinávští Vikingové začali podnikat nájezdy na severozápadní pobřeží Francie v 9. století. 12. století je obdobím vzniku gotických katedrál a křížových výprav. Po třech stoletích nájezdů Vikingové začali podnikat útoky proti Paříži.

To přeústilo v konflikt zvaný Stoletá válka (1337-1453) mezi Normánskou Anglií a Paříží. Devastující efekt války byl umocněn hladomory a v roce 1348 morem. Mladá Johanka z Arku narozená r. 1412, pomohla vyhnat Angličany z Francie. Když jí bylo 13, měla "vize" o svém poslání. V roce 1429 po osmi měsících obléhání osvobodila město Orleans. Při osvobozování města Compiegne však byla zajmuta a prodána Angličanům. Ti ji obvinili z čarodějnictví a 30. června 1430 ji ve městě Rouen upálili.

V roce 1494 francouzská armáda válčí s několika italskými městskými státy. Díky tomuto konfliktu se na území Francie šíří vliv renesance. Italští umělci jako Leonardo de Vinci jsou zváni do Francie.Válka náboženství (1562-93) mezi Katolíky a Protestanty rozdělila zemi a roztříštila ji na kousky. Po období úpadku následoval růst francouzské moci, vzniká období baroka. Za vlády Ludvíka XIV. země prosperuje. Vznikají nové velkolepé projekty jako Versailles. Ty společně s válečnými konflikty (např. s Bruselem) však ke konci vlády Ludvíka XIV. zanechávají královskou pokladu téměř prázdnou.

Období "Osvícení" v 18.století přináší nové názory na postavení člověka. Přestože Francie vyváží myšlenky i zboží do celého světa, nespokojenost a chudoba vyústí v roce 1789 ve Francouzskou revoluci s heslem "Svoboda, rovnost, bratrství". Vzniklá republika má veliký vliv na zbytek Evropy.

Dvě generace Napoleonů vládnou v letech 1800-1870.Napoleon Bonaparte si podmanil většinu Evropy. První porážku obdržel v roce 1812 v Rusku. Další v roce 1815 v belgickém Waterloo. Následoval Napoleonův exil. Zemřel na ostrově Sv. Heleny r. 1821.

Po pádu Ludvíka Filipa roku 1848 byla vyhlášena II. republika. Dne 4.9.1870 byla vyhlášena III. republika. Na jejím počátku však Paříž musela kapitulovat před vpádem Prusů. Desetiletí před I. světovou válkou jsou považovány za zlatý věk Francie. Nové objevy ulehčily život všem vrstvám obyvatelstva. V první světové válce (1914-1918) bojovala Francie s plným nasazením na straně Dohody. Po německém vpádu do Polska vstoupila po boku Velké Británie 3. září 1939 do války proti Německé říši.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červenec 2002 | Doporučení Nahoru