vlasta logo vlasta logo

Řím

English

Související odkazy jinam

Řím neboli "věčné město", jak se dnes hlavnímu městu Itálie někdy přezdívá, jsem navštívil jen krátce. Během okružní plavby jsme měli zastávku dlouhou pouze dvanáct hodin. Z přístavního města Civitavecchia jsem přijeli do Říma vlakem na hlavní nádraží Termini. Jedna cesta stála € 4,5. Lístek na metro platný 75 minut stál €1.

Město vzniklo spojením několika osad pravděpodobně v roce 753 před naším letopočtem. Od 7. století před naším letopočtem se stali jeho vládci etruští králové a název Roma je asi odvozen od etruského rodu Ruma. Ke vzniku města se vztahuje ještě známější legenda. Republika vznikla v roce 509 před naším letopočtem, kdy byli Etruskové vyhnáni. Do 1. století se zmocnila Španělska, severní Afriky a také Řecka. Určitou dobu zde vládl Julius Ceasar. Jeho synovec Octavianus přijal titul Augustus a za jeho vlády se z města stalo reprezentativní centrum říše. Začaly vznikat budovy, lázně, paláce a k jejich výstavbě se používal zejména mramor. Během vlády Augustovy se narodil Ježíš Kristus a přestože křesťané byli až do 4. století pronásledováni, nové náboženství se prosadilo a Řím s Vatikánem se stal jeho centrem.

Konflikty mezi silnými mocnostmi nakonec vedly k rozpadu republiky. V Období 3. a 4. století vliv města upadá. Císař Konstantin Veliký dokonce své sídlo zakládá v Konstantinopolis. Oslabené město v roce 410 padlo do rukou Vizigotům a v roce 455 Vandalům.

Po pádu západní říše město obnovili papežové a město zůstalo papežským sídlem téměř po celý středověk. V obodbí 1309-1377 se papežové přestěhovali do Avignonu ve Francii. Do Říma se vrací v roce 1378. V té době je z Říma jen vesnice uprostřed ruin. Až v polovině 15. století za papeže Mikuláše V. Řím získává zpět své postavení centra západního křesťanství. Začala nákladná přestavba města v renesančním duchu. V roce 1527 bylo město vypleněno německými lancknechty císaře Karla V. V následujícím období baroka došlo k modernizace města. Úzké křivolaké uličky byly nahrazeny širokými ulicemi s průhledy.

Roku 1798 obsadila Řím napoleonská vojska a papež Pius VI. byl deportován do vyhnanství. Poté došlo k vyhlášení římské republiky, která existovala jen pouhý rok. 1799, byli Francouzi vyhnáni z Itálie Rakušany a Rusy. Zpět se vrátili v roce 1800, kdy Napoleon porazil Rakušany v bitvě u Marenga. Roku 1848 vypuklo revoluční hnutí téměř v celé Itálii a o rok později byla vyhlášená římská republika. Hlavním městem Itálie se Řím stává v 1. července 1871.

Řím se rozkládá na sedmi pahorcích (Kapitol 50 m, Quirinalis 52 m, Viminalis 56 m, Esquilinus 53 m, Palatin 51 m, Aventin 46 m, Caelius 50 m) na obou březích Tiberu. Mezi pahorky a Tiberem se rozkládá rovina, antický Campus Martius. Samotné město leží celých 27 kilometrů od Tyrrhénského moře. Město obklopuje Aureliánská zeď. Počet obyvatel Říma je odhadován na cca 2,5 milionu obyvatel. Památky v centru města stejně jako návštěvu Vatikánu lze lehce podniknout pěšky.

Hlavní památky Říma

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2003 | Doporučení Nahoru