vlasta logo vlasta logo

Rotterdam

English

Související odkazy jinam

Jestliže v Amsterdamu se Nizozemci baví, tak v Rotterdamu pracují. Nachází se zde největší přístav na světě. Ve 13. století malá rybářská osada, se stavbou přehrady na řece Rotte, se začala rozrůstat. Městská práva mu udělil Wilem III. roku 1328. Město jméno získalo spojením názvu řeky se slovem dam (přehrada). Okolní města Delft a Dordrecht měly v 15. století větší vliv. Ale první utrpělo silnými záplavami a druhé vnitřními politickými šarvátkami. Pro svoji výhodnou plohu poblíž hluboké vody roste se zvyšujícím se obchodem i význam rotterdamského přístavu.

Město bylo roku 1488 částečně zničeno. Proto bylo následně z obranných důvodů zmenšeno a obestavěno hradbami. Během španělské války v 1570tých letech zůstal přístav otevřen, na rozdíl od Amsterdamu či Antverp. Význam města se opět zvýšil. Po válce byly hradby ztrženy a město se opět rozrostlo. Přístav významně zvýšil svoji kapacitu v 17. a 19. století. S každým růstem rostlo i město. Za druhé světové války bylo toto město zničeno a tak není moc hezké.

Památníkem na tuto událost z 14. května 1940 je Monument zničeného města od ruskofrancouzského umělce Ossipa Zadkina. Jde o sochu křičící osoby s vyhřezlými střevy. Původně měla socha stát na prázdném náměstí s jednou jedinou budovou. Ukazovat tak na zničené centrum. S časem se ale pozemky staly příliš vzácné a tak je socha opět obestavěna. Městu se také někdy říká "město bez srdce". Díky kompletní přestavbě centra města se zde nyní nachází některé zajímavé stavby s prvky moderní architektury. V Rotterdamu můžete vidět architektonický "ústřel" domků v nichž se prý bude žít v r. 2050. Jde o kostky posazené na tenké noze.

Spido - 75 minutová projížďka lodí rotterdamským přístavem, otevřeno celoročně, odjezdy každých 45 minut, lístek: 14 NGL, adresa: Leuvenhoofd 5,3011 XT.


Já jsem v tomto městě byl pouze několik hodin a tak ho neznám. Díky ale válkou zničenému centru mě moc nezaujalo. Kamarád Tomáš, který zde studoval jeden semestr, si město oblíbil. Ten ho ale viděl úplně jinýma očima nežli já.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru