vlasta logo vlasta logo

York

English

Související odkazy jinam

Toto město bylo založeno Římany, kteří roku 71 n.l., v době své největší síly, vyhnali z tohoto území keltské kmeny zvané Brigantes . 9. římská legie na břehu řeky Ouse postavila pevnost. V pevnosti žilo na 6 000 lidí. Jižně za jejími branami začala vznikat osada, která později přerostla v město. Městu dali jméno Eboracum. V 5. století n.l. se Římané z oblasti stáhli. Toho využili v 6. století pro svoji invazi Anglo-Sasové, kteří z města učinili hlavní sídlo podkrálovství Deira. Název města byl zkomolen na Eoferwic, znamenající "divoká samčí usedlost". V roce 865 se oblast zmítala v občanské válce a toho pro svoji invazi využili Vikingové. Město pojmenovali Jorvik, a to se stalo jedním z hlavních říčních přístavů a důležitým střediskem v rozsáhlé obchodní síti cest severní Evropy. O deset let později dánský král Halfdan se vzdal tohoto území a bývalí vojáci se zde v míru usadili. Po staletí se oblast střídavě zmocňovali Vikingové a Anglo-Sasové.


Roku 1069 bylo město zpustošeno vládcem William the Conqueror. Ve středověku však opět získalo na významu a opět se z něho stalo silné středisko obchodu. V té době šlo o druhé největší a nejdůležitější město Anglie. Z tohoto období (1250-1315)také pocházejí dochované hradby městského opevnění společně se vstupními branami, které nahradily původní dřevěné opevnění.

V georgiánském období se proměnilo v politické centrum severní Anglie. V 19. století s příchodem železnice se význam města ještě více posílil.

York je druhé nejnavštěvovanější město Anglie. V jeho centru jsou téměř kompletně zachovalé hradby pocházející ze středověku. Tyto hradby chrání gregoriánské domy a středověké chalupy s největší anglickou gotickou katedrálou - York Minister. Tato katedrála vlastní přes polovinu britského středověkého barevného skla. dobytý Vikingy a zvelebený Richardem III.

Castle Museum - jedno z nejlepších v Británii. Pomocí York Visitor Card, za 80p. k dostání v turistických kancelářích, dostanete slevu při vstupu do mnoha muzeí a na další atrakce.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru