vlasta logo vlasta logo

Mexico - dějiny

English

Související odkazy jinam

Mexico jsem doposud navštívil jen krátce - na pár hodin v hraničním městě s USA Ciudad Juárez.

Nejstarší archeologické nálezy dokládají výskyt člověka na území Mexika v období před 35 tisíci lety. První civilizace - Olmékové - zde vznikla již před třemi tisíci lety. Postavili první pyramidy, spočítali sluneční a planetární cykly a vytvořili důmyslné zavlažovací systémy. Na jejich základy navazovali všechny civilizace ve Střední Americe.

Další civilizační centra vznikala zvláště na přelomu letopočtu ve středním, jižním a východním Mexiku. Vznikla centra jako Teotihuacán, Cholula a další. Obývalo je více jak sto tisíc lidí a centra mela vazbu na téměř celou Střední Ameriku. Klimatické podmínky zapříčinily i zde "stěhování národů". Vlády se ujmuly kočovné kmeny a nově vzniklá centra měla podstatně menší rozměry.

Do konce 10. století ovládly mayské oblasti s centry jako Uxmal, Calakmul v čele s guatemalským Tikalem. Další významnou skupinou byli Toltékové ze severu země.

Dlouhodobé období sucha na počátku 13. století zapříčinilo pád dalších center. Rozsáhlé oblasti zachvátily kmenové boje. Pobřežní města se začala opevňovat. Roku 1325 vzniklo hlavní město říše Aztéků - Tenochtitlán. V 15. století se toto město stalo největší mocností v oblasti a nakonec se utkalo se Španěly. R. 1519 Hernán Cortés toto město dobyl a založil Nové Španělsko (1535-1821) k němuž patřilo všechno území pod španělskou nadvládou severně od Panamské šíje. Španělé se zachovali velice tvrdě a zničili mnoho indiánských památek a písemnictví. Na místech zbořených chrámů postavili kostely. Proto je také obtížné poodhalit tajemství indiánských kultur. Známe ale je, že tyto kultury byly ve své době v mnoha ohledech dále než soudobá Evropa. Např. objevili planety Pluto a Neptun, které jsou pouhým okem neviditelné a vytvořili na tehdejší dobu přesnější kalendář.

Mexiko po desetiletích bojů vyhlásilo roku 1821 nezávislost na Španělsku. V té době zde žilo asi 4,5 milionů obyvatel. Země byla velice nestabilní a tak se severnímu sousedovi USA podařilo připojit rozsáhlá území.

V hlavním městě Mexico city žije téměř pětina obyvatel země. 60% obyvatel je tvořeno Mestiky - indiánsko španělskými míšenci, 30% tvoří indiáni a pouze asi 9% jsou běloši.

Počasí je velice vlhké s velkými teplotními rozdíly od 16°C do 49°C. Období dešťů začíná v dubnu a trvá až do října. Jižní část země zaujímají deštné pralesy, zatímco severní část je tvořena pouštěmi.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2020 | Doporučení Nahoru