vlasta logo vlasta logo

Hawaii Volcano

English

Související odkazy jinam

Mnoho lidí, stejně jako já, je při prvním setkání se sopkami v Hawaii Volcano národním parku překvapeno. Nejde o žádné strmé kuželovité kopce jako Mt. Rainier či Mt. Fuji ale o velice pozvolna se od hladiny oceánu zvedající si se kopce jenž jsou na svém vrcholu zakončeny obrovskými krátery zvanými caldera - kotel. Taková rozměrná rokle vznikla propadnutím vrcholu hory pod kterým se láva smrštila či odplavila do okolí. Erupce havajských sopek mají většinou pomalý ale dlouhotrvající průběh. Proto lze relativně bezpečně a z blízka pozorovat tekoucí lávu.

Přímo v centru parku se nachází Kilauea Caldera (Chrlící kotel). Kráter dlouhý 4 a široký 3,2 kilometry je ohraničen na 120 metrů vysokými stěnami. V době, kdy jej navštívil Mark Twain byl vyplněn rozžhavenou lávou a představoval lávové jezero hluboké až 400m. Postupem času se dno kráteru zaplňovalo další lávou až se vyzdvihlo na dnešní úroveň.

Procházka kráterem představuje neopakovatelný zážitek. Z trhlin stoupají k nebi sloupce dýmu a vy můžete cítit horký dech sopky....Kam se podíváte najdete surealistické útvary vytvořené lávou. V jihozápadní části se nachází současný domov Pele (Bohyně ohně) Halema'uma'u - kráter v kráteru hluboký na 90 metrů s kilometrovým průměrem.

Východně od kráteru se nachází Thurston Lava Tube - tunel který vznikl prouděním lávy pod již zpevněnou vrstvou vrchní části lávy jež vychladla dříve. Jak láva postupně odteče vznikne tunel. V okolí je ukázka původního pralesa jenž se již téměř nikde jinde nevyskytuje.

Pouze necelý kilometr od Kilauea Caldera je u silnice #11 postaven Namakani Paio kemp. V tomto kempu můžete týden stanovat zdarma. Je zde pitná voda. Okolí kráteru tvoří řídká vegetace, keře porostlé mechem, poušť ale i hustý deštní prales. Takto pestrému okolí umožnil vzniknout fakt, že jednotlivé oblasti byly pokryty vytékající lávou v jinou dobu a tak i vegetace měla v různých místech jiný časový prostor se usadit.


Chain of Craters Road na 30 kilometrů dlouhá silnice vede kolem několika lávových polí a kolem Pu'u Loa Petroglyphs - geometrické obrazce, zvířata i lidé ztvárnění v lávě. Hlavní atrakce je ale na "pohyblivém" konci této silnice. Pohyblivém protože toto místo se vlivem proudící lávy neustále mění. Silnice je přerušena lávou. Pod černošedou hmotou bizardních tvarů se několika proudy teče láva do moře. Místo kontaktu lávy s mořem lze identifikovat pomocí plynů jež se zde uvolňují. Budete-li mít štěstí spatříte vytékající lávu. Byl jsem překvapen, jak během pouhých několika málo minut žlutočervená žhavá láva (až 1 160°C) změní vzhled a splyne s okolní černošedou. I na starší lávě jsem vnímal sálající žár a teplo. Pohyb v oblasti aktivní sopky stejně jako na lávou tvořených plážích znamená určité riziko. Doporučuji shlédnout info.

Západní okraj národního parku je tvořen vrcholem nejmohutnější (měříme-li ode dna oceánu) sopky světa - Mauna Loa. Do roku 1961 byl součástí parku také kráter Haleakala z ostrova Maui.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru