vlasta logo vlasta logo

Horské kmeny

English

Související odkazy jinam

Více jak před sto lety začaly z oblasti Číny migrovat horské kmeny na území dnešního Laosu, Thajska, Myanmar a Vietnamu. Mezi hlavní kmeny patří Karen (Kariang, Yang), Hmong (Meo), Yao (Mien), Akha , Lisu (Lisaw), a Lahu (Mussur). Všechny se zabývají především zemědělstvím. Liší se svoji kulturou, zvyky, krojem, náboženstvím.

Karen 300 0001)2)

Karen pocházejí původně z Myanmar. Nejpočetnější horský kmen na území Thajska. Většina vesnic byla misionáři převedena na křesťanství, ale některé vesnice stále zastávají víru hlásající, že všechno má svoji duši. Někteří jsou Buddhisti. Kmen se dělí na několik dalších podskupin - bílí (Sgwa), černí (Pgo) a červení (Kayah). Nosí tkané halenky s V-výstřihem. Svobodné dívky nosí bíle dlouhé halenky. Žijí převážně v nížinách, kde obdělávají pole a kultivují rýži.

Hmong (Meo) cca 124 0001)

Druhý nejpočetnější kmen pochází původem z čínské provincie Yunnan. Většinou vyznávají víru, že vše má svoji duši. Mají sklony k nezávislosti a k nomádskému stylu života. Narozdíl od většiny kmenů si nestavějí domy na kůly ale přímo an zem. Také jako jediný mají vchod do domu směřující dolu ze svahu. V 70-tých letech 20. století se v Thajsku postavili na stranu komunistů, zatímco jejich příbuzní v Laosu se během Vietnamské války postavili na stranu US.

Hmong se dělí na Bílé a Zelené, Zelené jsou početnější a nacházejí se poblíž Chiang Mai. Ženy nosí dlouhé skládané sukně. Často praktikují polygamii.

Lahu (Mussur) cca 73 0001)

Lahu původně pocházejí z čínské provincie Yunnan a Myanmar. Lasu znamená lovec. Stavějí své osady na vršcích hor. Jsou pyšní na své lovecké a stopařské umění. Oproti jiným kmenů jsou postavou mohutnější. Ženy nosí barevné turbany a stříbrné ozdoby.

Akha (Ekaw) cca 50 0001)

- původně pocházejí z Tibetu a Myanmar. Do Thajska přišli hlavně počátkem 20. století kvůli perzekucím v Myanmar. Patří mezi nejzajímavější kmeny, kteří si uchovávají své tradice a kulturu. Ženy nosí tmavé oděvy a bohatě se zdobí mincemi, šperky, mušlemi, korálky. Mezi znaky patří také černé čepice bohatě zdobené ozdoby ze stříbra. V kmenu je stále užíváno opia.

Yao (Mien) cca 40 0001)

Yao původně pochází z centrální Číny. Jsou vzdálenými příbuznými kmene Hmong. Žijí na úpatí hor poblíž měst Chiang Rai a Nan. Jsou zruční v práci se stříbrem a dobří obchodníci. Jako jedni z mála kmenů mají již dlouho své písmo a dovedli vyrábět papír.

Lisu (Lisaw) cca 28 0001)

Lisu pocházejí původně z Tibetu a čínské provincie Yunnan, kde jich většina pořád žije. Žijí většinou výše v horách, nad 1000m. Jejich obydlí nikdy nemá více jak jeden vchod. Osady stavějí poblíž vodního zdroje a ke každému obydlí přivádějí vodu pomocí bambusového potrubí. Pěstují opium za účelem obchodu. Proto jsou terčem pozornosti thajské vlády.

Ženy nosí barevné halenky sahající přes dlouhé kalhoty. Zástupci tohoto kmene patří k nejhezčím z horských kmenů a často si berou za partnera někoho mimo jejich komunitu.

Paduang zastoupení okrajové1)

Asi podskupina Karen, Shan, žijí na území Myanmar a severozápadního Thajska. Ženy nosí kolem krku navinuté mosazné kruhy. Začínají kolem šesti let a postupně, jak rostou se jim přidávají další kruhy. Jejich váha posunuje klíční kost níže a to budí dojem delšího krku. Bohužel krční svaly ochabují a ženy později nejsou schopné bez pomoci kruhy sundat, protože by jim hrozilo zlomení vazu. U dospělé ženy váha kruhů dosahuje obvykle pěti kilo.

Žijí poblíž Mae Hong Son, odkud se do jejich vesnic rozšířeně vozí turisté. Za vstup do vesnice se platí TB250. Člověk má smíšené pocity, jde vlastně o lidské ZOO. Možná že si ženy navlékají dále tyto ozdoby kvuli příjmu z turistů, a tím si dále mrzačí tělo. Možná by tuto tradici uchovaly. Na druhou stranu příjem od turistů jim umožňuje zlepšit své životní podmínky. Horské kmeny jsou jinak velice chudé a jejich příslušníci, protože jde převážně o uprchlíky ze sousedních zemí, nemají přístup na pracovní trh Thajska ani neomezený pohyb.

Na území Thajska se nachází další minoritní kmeny jako např.Khmu či Lua.


1) Intermet On-line 8.srpen.2005 http://www.1stopchiangmai.com/culture/hill_tribes/
2) Internet online 8, srpen 2005 http://thailandforvisitors.com/north/maehongson/karen/index.html
TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Srpen 2005 | Doporučení Nahoru