vlasta logo vlasta logo

Drážďany

English

Související odkazy jinam

Drážďany - leží na řece Labe a mají kolem 500 000 obyvatel. Název města je odvozen od "Drežďany" - praslovanského slova drezga: „les, houština“. První osídlení zde vzniklo již v mladší době kamenné.. Od roku 1620 se Sasové účastnili bojů v rámci třicetileté války střídavě na císařské a švédské straně. Město samotné nebylo dobyto, hlad, mor a ekonomický úpadek však vedly k vážné krizi v jeho rozvoji.

Drážďany dnes leží na nejoblíbenější cyklotrase Hamburg- Dresden na kterou navazuje ještě hezčí úsek Dresden - Praha. Na této trase se scenérie mění každý den.

Nejvěhlasnější období v dějinách města začalo s vládou kurfiřta Fridricha Augusta I. Staré Drážďany vyhořely roku 1685,. Znovu byly vystavěny podle velkorysého plánu a nadále nazývány jako Nové město (Dresden-Neustadt). V této době vznikly také četné stavby ve stylu drážďanského baroka, např. Blockhaus, Rytířská akademie, Japonský palác, Zwinger (zamýšlený jako nádvoří k nikdy nepostavenému novému zámku), kostel Tří králů, nynější kostel Panny Marie a další stavby.

Za nacionálně socialistické diktatury bylo vyhnáno a později deportováno do koncentračních táboru na 5 000 židovských obyvatel, Po druhé světové válce žilo ve městě jen 41 Židů.

Během druhé světové války byly Drážďany z velké části silně poškozeny britskými a americkými bombardéry, jež je zasáhly ve čtyřech po sobě jdoucích nočních vlnách od 13. do 15. února 1945. Přesný počet obětí je nejistý. Během období NDR byly některé historické monumentální budovy obnoveny . Jako například Stavovský dům (1946), Augustusbrücke (1949), Kreuzkirche (do roku 1955), Zwinger (do roku 1963), katolická katedrála Hofkirche (do roku 1965), Semperoper (do roku 1985), Japonský palác (do roku 1987) a dvě největší nádraží. Divadelní a Zámecké náměstí bylo v roce 1990 postaveno podle historického modelu,. Neumarkt zůstal nezastavěný. Altmarkt je charakteristický budovami v socialistickém klasicismu. Dne 30. října 2005 byla znovu vysvěcena Frauenkirche po desetileté rekonstrukci, která byla z velké části financována z darů.

Město je svou rozlohou po několika rozšířeních o další území čtvrtým největším velkoměstem Německa hned po Berlínu, Hamburku a Kolíně nad Rýnem – před Brémami a Mnichovem.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Únor 2020 | Doporučení Nahoru