vlasta logo vlasta logo

Lutherstadt Wittenberg

English

Související odkazy jinam

Lutherstadt Wittenberg - osídlení na tomto místě je prvně píseně zdokumentováno v roce 1180. Malá osada postupně získala díky obchodu na významu.

Wittenberg je hlavně známý svým úzkým spojením s Martinem Lutherem a protestantskou reformací. Zkušenosti s rozporem mezi svým svědomím, vycházejícím ze studia Bible, a oficiálním učením tehdejší církve a její praxí vedou Luthera ve Wittenbergu 31. října 1517 k uveřejnění 95 tezí, určených pro akademickou diskusi, které zejména kriticky reagovaly na praxi odpustků . Dle legendy Martin Luther přibil svých 95 tezí u dveří chrámu Všech svatých, Tato událost je označována jako začátek protestantské reformace. Na jeho památku se dnes město jmenuje Lutherstadt. Několik Wittenbergových budov je spojených s událostmi, včetně dochované části augustiniánského kláštera, ve kterém Luther žil. Nejprve jako mnich a později jako majitel se svou manželkou Katharinou von Bora a rodinou, Dnes zde v "Lutherhaus" je rozsáhlé muzeum věnované Lutherovi.

Martin Luther se narodil 10. listopadu 1483 v Eislebenu jako jedno z devíti dětí horníka. Vyrůstal v chudých poměrech, spojených s tvrdou výchovou. Jeho otec se postupně vypracoval na úspěšného podnikatele, což mu umožnilo financovat studia svého nadaného syna. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.

Výtečně a levně jsem si pochutnal v indické restauraci "Taj Mahal"

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Únor 2020 | Doporučení Nahoru