vlasta logo vlasta logo

Fort William Henry

English

Související odkazy jinam

Tato pevnost byla postavena v roce 1755 Majorem Generálem William Johnson. Pevnost sloužila jako obrana proti vpádu Francouzů z Kanady do britských kolonií. Strážila území mezi Champlain Lake a Hudson River. V létě 1757 Markíz d' Montcalm shromáždil 12,5 tisíce Francouzů a indiánů se kterými napadl pevnost. Po šesti dnech obléhání Colonel Munro s 2,5 tisíci Britů a posádkou kapituloval. Odcházející Britové byly indiány napadeni a zmasakrováni. Opuštěná pevnost byla spálena. V roce 1953 byla pevnost na původním místě rekonstruována.


Dnes prohlídka (cca $10) mimo jiné zahrnuje i demonstraci střelby z muškety a kanónu. Můžete shlédnout dokumentárního film.

V této oblasti se nachází více pevností, jako např.Fort Ticonderoga


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru