vlasta logo vlasta logo

TransAlaska Oil Pipeline

English

Související odkazy jinam

V roce 1968 byla při posledním 51. plánovaném vrtu objevena ropa v oblasti North Slope of the Brooks Range na severu Aljašky. Tato oblast leží za polárním kruhem a v zimě zamrzá. Proto jediným řešením jak ropu dopravit do přístavu na jihu státu který by v zimě nezamrzal, byla výstavba ropovodu. Dnes se v oblasti těžby tj. v oblasti Prudhoe Bay vyskytuje na 24 tisíc kilometrů nezpevněných silnic a potrubí. V centru tohoto komplexu se nachází městečko Deadhorse, které je zázemím pro pět tisíc pracovníků. Zde začíná 1 263 kilometrů dlouhý TransAlaska Oil Pipeline jenž vede přes tři pohoří, překlenuje na 34 řek a 800 potůčků a prochází několika seismicky citlivými zónami. Po překonání těchto překážek teprve dosáhne svého cíle ve Valdez. Nejvyšší nadmořská výška ropovodu je v Atingun Pass a to 1 422 m.

Protože v některých místech půdá nikdy nerozmrzá byla část ropovodu zvednuta . To zároveň umožňuje divoké zvěři stále migrovat. Podle charakteru terénu je jinde ropovod osm až deset metrů podpovrchem. Výstavba ropovodu započala 29. dubna 1974 a skončila 20. června 1977. Během výstavby ropovodu bylo také pro stavbaře zbudováno na 29 táborů vybavených tím nejnutnějším pro práci a život v tundře. První ropa do Valdezu přitekla 28. července 1977 po sedmidenní cestě.

Ropovodem o průměru 122 centimetrů proteče denně 600 tisíc barelů ropy. Vytíženost ropovodu v posledních letech klesala. Celkem je podél ropovodu deset čerpacích stanic. Mají výkon 100 000 litrů za minutu. Rychlost ropy je necelých deset kilometrů za hodinu. Celý kolos stál 7,7 bilionů dolarů. Bylo nutno řešit problém velkých teplotních rozdílů a tím měnících se rozměrů potrubí. Ropovod byl kvůli možným zemětřesením postaven ve tvaru cik-cak, což by mělo snížit nebezpečí jeho roztrhnutí. Jednotlivé trubky byly vyrobeny v Japonsku. Ropovod spravuje firma jenž vznikla spoluprací sedmi ropných společností: BP, ARCO, Exxon, Mobil, Amerada Hess, Phillips a Unocal.

Společně s ropovodem vznikla také Dalton Hwy jenž dnes je jedinou pozemní komunikací spojující ropná pole s civilizací.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru